Cao ốc Phú Nhuận (20 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Phú Nhuận)